Föreningen och styrelsen

Brf Sockerbruket 1 bildades 2011 i samband med att JM färdigställde fastigheten. 

Sedan den senaste föreningsstämman, som hölls i april 2016, består styrelsen av sex medlemmar; fem ledamöter och en suppleant. Samtliga styrelsemedlemmar är boende i huset.